Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków

Styczeń 11th, 2016
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Ruchy Browna

Listopad 15th, 2015
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Start rakiety

Kwiecień 14th, 2015
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Mózg

Marzec 20th, 2015
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Kryształy

Marzec 11th, 2015

Prezentacja na temat kryształów

Anizotropia – zależność od kierunku.

W krystalografii i inżynierii materiałowej
Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od kierunku, w którym dana właściwość jest rozpatrywana.

Anizotropię sprężystości i prędkości wzrostu wykazują wszystkie kryształy. Pozostałe własności kryształów mogą być anizotropowe lub izotropowe.

Ważną konsekwencją anizotropii prędkości wzrostu w warunkach swobodnego narastania jest samorzutne tworzenie się prawidłowych postaci wielościennych. (źródło: wikipedia)

 

Kategorie:Wiadomości Tagi:

Kinematyka

Luty 17th, 2015
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Meteor

Listopad 19th, 2014
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Światłowody

Listopad 19th, 2014
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Kąt graniczny

Listopad 19th, 2014
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi:

Załamanie światła

Listopad 19th, 2014
YouTube Preview Image
Kategorie:Wiadomości Tagi: